Arbetsgrupper

IMG_0385

Vid senaste styrelsemötet beslutades att bilda arbetsgrupper för att delegera arbetet som behövs, öka transparensen och göra det enklare att hjälpas åt för att bygga ett episkt makerspace. Tanken är att varje grupp ska arbeta autonomt och förfoga över en egen budget. För att förenkla kommunikationen mellan arbetsgrupper och styrelsen beslutades även att minst en styrelseledamot ska ingå i varje grupp. Önskvärt är att grupperna har en eller flera ”ansvariga” eller sammankallande som inte sitter i styrelsen.

Till att börja med skapas tre grupper:

  • Maskingruppen”, som är ansvariga för frågor som rör maskiner, verktyg och material. Styrelserepresentanter är Jimmy Alenius och Julia Nilsson.
  • Lokalgruppen”, som är ansvariga för frågor kring de lokaler som vi förfogar över på olika sätt. Styrelserepresentanter är Niklas Tinglöf och Katarina van den Burg.
  • Marknadsgruppen”, som är ansvariga för marknad, event och kommunikation både intern och extern. Styrelserepresentanter är Carolina Olsson och Peter Gahnström.

Grupperna kan komma att splittas eller nya grupper tillkomma och försvinna efter behov och önskemål.

Vi bjuder härmed in alla som vill vara med att bygga Makers of Norrköping att delta i en eller flera av dessa grupper. Förutom fysiska träffar och aktiviteter använder vi Facebook som ett verktyg då vi inte är på plats. Varje arbetsgrupp har en egen Facebook-grupp där man kan diskutera och interagera. Sen ett tag tillbaka så finns även en wiki som är tänkt att fungera som kollaborativ dokumentation och spridning av information.

Facebook grupperna hittar ni här:

och wikin hittar ni här.

Kommentera