Bli Medlem

Steg 1: förstå och godkänna våra stadgar. Du hittar dem här.

Steg 2: betala in medlemsavgiften som är tillsvidare enligt följande och gäller kalenderårsvis:

  • Barn (under 18 år), studerande samt pensionärer: 100 kr
  • Vuxna: 300 kr
  • Familjer: betalar för vuxna och för första barnet

Vid betalning efter 1/11 gäller avgiften även för efterföljande kalenderår.

 

Vi har två betalningssätt:

  • Bankgiro 5035-3242
    I samband med att ni betalar in medlemsavgiften skickar ni då ett mail till medlem@makersnkpg.se där ni anger vem eller vilka avgiften avser med namn, personnummer (6 siffror) och e-postadress.
  • Swish till nummer 1235138045
    Ange vem avgiften avser med namn, personnummer (6 siffror) och e-postadress. I det fall betalning gäller fler eller om man hellre vill det kompletteras med mail till medlem@makersnkpg.se.

Som medlem får man fritt delta i all verksamhet som Makers of Norrköping anordnar. Viss verksamhet kan omfattas av avgifter för finansiering av t.ex. material men målet är att det ska vara fritt i möjligaste mån.

Eftersom föreningen ännu är i sin linda så har man även ett fantastisk tillfälle att vara med att skapa ett episkt makerspace i och för Norrköping!

Kommentera