Om oss

Bildandet av Makers of Norrköping sprang ur ett initiativ, att undersöka intresset för ett makerspace i Norrköping, startat av Visualiseringscenter C, Norrköping Science Park och Hallarnas Företagsateljéer under slutet 2014, början 2015. Efter ett antal inspirationsträffar där intresserade bjöds in bildades föreningen i juni 2015 och initiativtagarna kvarstår som starka samarbetspartners. I samband med bildandet fick föreningen även tillgång till lokaler i Företagsateljéerna. Arbetet fortgår nu med att starta upp föreningen och utveckla verksamheten till ett episkt makerspace!

Sedan 1/1 2016 har vi permanent tillgång till lokalen i Hallarna.