Bidra!

Makers of Norrköping är en ideell förening och är beroende av olika typer av stöd för att kunna erbjuda medlemmarna en förstklassig maker-upplevelse.

Ett bra sätt är givetvis att som medlem jobba med att fylla Makers of Norrköping med verksamhet eller hjälpa till med olika projekt och sysslor för att skapa ett episkt makerspace. Exempel på verksamheter är att skapa och delta i workshops, delta och ställa ut på olika arrangemang som anordnas eller helt enkelt hjälpa till med det fix som behövs i och runt lokaler och maskiner.

Ett annat bra sätt är att donera material, maskiner eller verktyg. Det kan antingen vara helt fungerande utrustning eller defekta som antingen kan lagas eller återanvändas genom återbruk. Se mer här för vad som kan vara intressant!

Ett annat sätt att stödja Makers of Norrköping är att gå in som sponsor. Det kan vara antingen för enskilt evenemang eller generellt för verksamhet och kan utformas individuellt för varje sponsor. Läs mer här!

Alla bidrag är välkomna, små som stora, och om man vill göra mindre monetära donationer kan man göra det genom att betala in på vårt bankgiro 5035-3242. Märk betalningen med ”Donation” och namn. I samband med donationen skicka även mail till donera@makersnkpg.se där du anger namn och kontaktuppgifter.