Föreläsning

Nästa måndag så kommer Peter Parnes och Agneta Hedenström från Luleå Makerspace att vara på plats i Norrköping och kommer att hålla en kort föreläsning tillsammans med Makers of Norrköping….