Mamma-Barn-3dskrivare

Projektet ”Mamma-barn-3dskrivaren” är ett samarbete mellan Makers of Norrköping och MakersLink. Föreningarna vill med detta projekt öka tillgängligheten, förståelsen och egenmakten i grupper som är underrepresenterade inom maker-rörelsen; barn och unga samt kvinnor. Målsättning är att lära ut möjligheterna  med den nya 3d-tekniken och ge en inblick i den växande maker-rörelsen. Vi visar hur sådant material och komponenter som vi lättillgängligt har runt om kring oss kan utnyttjas för att skapa nya verktyg som kan användas på många olika sätt. Projektet lägger grunden för dessa individer att bygga vidare på, både i fysiska redskap och i kunskaper.

Projektet har möjliggjorts genom finansiering av Vinnova, Sparbanksstiftelsen Alfa. Dessutom har vi fått sponsring från 3d-grottan på material som används för att bygga skrivare.

Vinnova1spsalfa_mynt-2 BE3DG_010-3